Time Auti

Time Auti is gespecialiseerd en deskundig op het gebied van Autisme. Autisme is een "beperking" waar je mee kunt leren om gaan. Als je net de diagnose hebt gehad is dat erg lastig te accepteren. De beperking of last kan kleiner worden wanneer je er mee om kunt gaan. Time Auti biedt die begeleiding, waardoor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme minder "last" hebben. 

 

Als iemand in een gezin een diagnose in het Autistisch Spectrum heeft, heeft dat een grote impact op alle gezinsleden. Je hebt dan allemaal de behoefte om even "weg" te zijn, te ontspannen. Minder last! Een Time Auti!

 

Time Auti biedt dat en leert mensen om gaan met hun autisme of het autisme van iemand in hun directe omgeving. 

 

Doel is balans te vinden tussen van draagkracht en draaglast en de cliënt handvatten te bieden om hier zelf mee verder te kunnen.

 

Algemene voorwaarden Time Auti 

(aanpassing n.a.v. AVG d.d. 25-05-2018)

 


Toe aan een    Time Auti ?


Wij gaan voor 100% autismevriendelijk. Dat doen we door kennis van en over autisme uit te dragen, mensen voor te lichten op de scholen en het werk van onze cliënten. We begeleiden en ondersteunen mensen met autisme op een passende wijze om ze zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en te functioneren in de maatschappij. Dit doen we vanuit een visie en missie Vanuit Autisme Bekeken (www.vanuitautismebekeken.nl)